Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0976224194
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Hoa

Hotline:
01697074636
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Giày bảo hộ trong nước

Giày Thụy Khuê đế kếp

Giá: 53.000 VND
Mã hàng: GD02
Chi tiết »

Giày Asia buộc dây

Giá: 80.000 VND
Mã hàng: GD03
Chi tiết »

Giày vải quốc phòng cao cổ

Giá: 85.000 VND
Mã hàng: GD04
Chi tiết »

Giày AVIA Thượng Đình màu đen

Giá: 165.000 VND
Mã hàng: GD05
Chi tiết »

Giày AVIA-Thượng Đình màu xanh

Giá: 165.000 VND
Mã hàng: GD26
Chi tiết »

Giày ABC mũi sắt cao cổ

Giá: 125.000 VND
Mã hàng: GD09
Chi tiết »

Giày ABC XP đế đỏ

Giá: 185.000 VND
Mã hàng: GD10
Chi tiết »

Giày ABC XP đế xanh

Giá: 170.000 VND
Mã hàng: GD35
Chi tiết »

Giày Thượng Đình ép phun

Giá: 90.000 VND
Mã hàng: GD11
Chi tiết »

Giày ASIA sọc trắng

Giá: 100.000 VND
Mã hàng: GD14
Chi tiết »

Giày Thượng Đình mũi cao su

Giá: 95.000 VND
Mã hàng: GD15
Chi tiết »

Giày Avia thời trang Thượng Đình

Giá: 175.000 VND
Mã hàng: GD16
Chi tiết »

Giày mũi sắt BH 6016-01

Giá: 220.000 VND
Mã hàng: GD30
Chi tiết »

Giày mũi sắt BH 6016-02

Giá: 250.000 VND
Mã hàng: GD31
Chi tiết »

Giày bảo hộ mũi sắt Dragon 1NR

Giá: 320.000 VND
Mã hàng: GD32
Chi tiết »

Giày bảo hộ mũi sắt Dragon 1S

Giá: 330.000 VND
Mã hàng: GD33
Chi tiết »

Giày mũi sắt cao cổ Dragon 3B

Giá: 330.000 VND
Mã hàng: GD34
Chi tiết »

Giày ủng Dragon-4NR

Giá: 470.000 VND
Mã hàng: GD 38
Chi tiết »

Giày cầu lông ASIA

Giá: 145.000 VND
Mã hàng: GD37
Chi tiết »

Giày mũi sắt chịu dầu NTT MSD-01

Giá: 185.000 VND
Mã hàng: GD60
Chi tiết »

Giày mũi sắt đế kếp NTT MSP-05

Giá: 120.000 VND
Mã hàng: GD62
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top