Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0865839724
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Thảo

Hotline:
0865839734
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Khẩu trang trong nước

Khẩu trang KT5

Giá: 2.400 VND
Mã hàng: KT01
Chi tiết »

Khẩu trang kẻ lưới

Giá: 3.500 VND
Mã hàng: KT02
Chi tiết »

Khẩu trang Vietel

Giá: 7.500 VND
Mã hàng: KT03
Chi tiết »

Khẩu trang than hoạt tính M2

Giá: 13.000 VND
Mã hàng: KT05
Chi tiết »

Khẩu trang cotton 03 lớp

Giá: 3.300 VND
Mã hàng: KT06
Chi tiết »

Khẩu trang cotton 04 lớp

Giá: 4.000 VND
Mã hàng: KT07
Chi tiết »

Khẩu trang đông xuân 03 lớp

Giá: 4.000 VND
Mã hàng: KT8
Chi tiết »

Khẩu trang vải màn 12 lớp

Giá: 4.000 VND
Mã hàng: KT9
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top