Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0976224194
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Hoa

Hotline:
01697074636
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Khẩu trang+mặt nạ phòng độc

Mặt nạ 01 phin SP52 (Đài Loan)

Giá: 67.000 VND
Mã hàng: MN1
Chi tiết »

Khẩu trang KT5

Giá: 2.400 VND
Mã hàng: KT01
Chi tiết »

Mặt nạ 01 phin NP305(Đài Loan)

Giá: 67.000 VND
Mã hàng: MN2
Chi tiết »

Khẩu trang kẻ lưới

Giá: 3.500 VND
Mã hàng: KT02
Chi tiết »

Mặt nạ 02 phin NP306 (Đài Loan)

Giá: 84.000 VND
Mã hàng: MN3
Chi tiết »

Khẩu trang Vietel

Giá: 7.500 VND
Mã hàng: KT03
Chi tiết »

Phin lọc RC203 (Đài Loan)

Giá: 17.000 VND
Mã hàng: MN4
Chi tiết »

Khẩu trang than hoạt tính M2

Giá: 13.000 VND
Mã hàng: KT05
Chi tiết »

Bán mặt nạ phòng độc 3M-7500

Giá: 490.000 VND
Mã hàng: MN6
Chi tiết »

Khẩu trang cotton 03 lớp

Giá: 3.300 VND
Mã hàng: KT06
Chi tiết »

Mặt nạ toàn mặt 3M-6800 (Hoa Kỳ)

Giá: 2.870.000 VND
Mã hàng: MN7
Chi tiết »

Khẩu trang cotton 04 lớp

Giá: 4.000 VND
Mã hàng: KT07
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6003

Giá: 280.000 VND
Mã hàng: MN8
Chi tiết »

Khẩu trang đông xuân 03 lớp

Giá: 4.000 VND
Mã hàng: KT8
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6006 (Hoa Kỳ)

Giá: 390.000 VND
Mã hàng: MN9
Chi tiết »

Mặt nạ trùm hàn NP-901

Giá: 950.000 VND
Mã hàng: MN09
Chi tiết »

Khẩu trang vải màn 12 lớp

Giá: 4.000 VND
Mã hàng: KT9
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6001(Hoa Kỳ)

Giá: 150.000 VND
Mã hàng: MN10
Chi tiết »

Mặt nạ hàn cầm tay Đài Loan

Giá: 56.000 VND
Mã hàng: MN11
Chi tiết »

Mặt nạ hàn trùm đầu

Giá: 1.350.000 VND
Mã hàng: MN15
Chi tiết »

Khẩu trang 3M-9001A

Giá: 10.000 VND
Mã hàng: KT11
Chi tiết »

Khẩu trang 3M-8210

Giá: 19.000 VND
Mã hàng: KT12
Chi tiết »

Khẩu trang 3M-8822

Giá: 32.000 VND
Mã hàng: KT13
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top