Kính bảo hộ lao động

Kính trắng Đài Loan SS416

Giá: 18.000 VND
Mã hàng: K01
Chi tiết »

Kính dẻo Đài Loan

Giá: 18.000 VND
Mã hàng: K02
Chi tiết »

Kính hàn 02 mắt Đài Loan

Giá: 45.000 VND
Mã hàng: K03
Chi tiết »

Kính dẻo chống bụi 3M-Hoa Kỳ

Giá: Liên hệ
Mã hàng: K04
Chi tiết »

Kính dẻo chống bụi Hàn Quốc

Giá: Liên hệ
Mã hàng: K05
Chi tiết »

Kính trắng chống bụi A700

Giá: 42.000 VND
Mã hàng: K06
Chi tiết »

Kính đen chống bụi A700

Giá: 45.000 VND
Mã hàng: K07
Chi tiết »

Kính trắng chống bụi A800

Giá: 52.000 VND
Mã hàng: K08
Chi tiết »

Kính đen chống bụi A800

Giá: 60.000 VND
Mã hàng: K09
Chi tiết »

Kính xám chống bụi 3M-Hoa Kỳ

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: K11
Chi tiết »

Kính trắng Malaysia

Giá: 39.000 VND
Mã hàng: K12
Chi tiết »

Kính đen Malaysia

Giá: 39.000 VND
Mã hàng: K13
Chi tiết »

Kính đen chống xước Malaysia

Giá: 49.000 VND
Mã hàng: K15
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114 Top