Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0865839724
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Thảo

Hotline:
0865839734
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Kính bảo hộ lao động

Kính trắng Đài Loan EV-105

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: K01
Chi tiết »

Kính trắng Đài Loan EV-105B

Giá: 27.000 VND
Mã hàng: K16
Chi tiết »

Kính dẻo Đài Loan

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: K02
Chi tiết »

Kính hàn 02 mắt Đài Loan

Giá: 55.000 VND
Mã hàng: K03
Chi tiết »

Kính dẻo chống bụi 3M-Hoa Kỳ

Giá: 180.000 VND
Mã hàng: K04
Chi tiết »

Kính dẻo chống bụi Hàn Quốc

Giá: 150.000 VND
Mã hàng: K05
Chi tiết »

Kính trắng chống bụi A700

Giá: 60.000 VND
Mã hàng: K06
Chi tiết »

Kính đen chống bụi A700

Giá: 60.000 VND
Mã hàng: K07
Chi tiết »

Kính trắng chống bụi A800

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: K08
Chi tiết »

Kính đen chống bụi A800

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: K09
Chi tiết »

Kính xám chống bụi 3M-Hoa Kỳ

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: K11
Chi tiết »

Kính trắng Malaysia

Giá: 58.000 VND
Mã hàng: K12
Chi tiết »

Kính đen Malaysia

Giá: 58.000 VND
Mã hàng: K13
Chi tiết »

Kính đen chống xước Malaysia

Giá: 57.000 VND
Mã hàng: K15
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top