Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0865839724
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Thảo

Hotline:
0865839734
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Mặt nạ phòng độc

Mặt nạ 01 phin SP52 (Đài Loan)

Giá: 67.000 VND
Mã hàng: MN1
Chi tiết »

Mặt nạ 01 phin NP305(Đài Loan)

Giá: 67.000 VND
Mã hàng: MN2
Chi tiết »

Mặt nạ 02 phin NP306 (Đài Loan)

Giá: 84.000 VND
Mã hàng: MN3
Chi tiết »

Phin lọc RC203 (Đài Loan)

Giá: 17.000 VND
Mã hàng: MN4
Chi tiết »

Bán mặt nạ phòng độc 3M-7500

Giá: 490.000 VND
Mã hàng: MN6
Chi tiết »

Mặt nạ toàn mặt 3M-6800 (Hoa Kỳ)

Giá: 2.870.000 VND
Mã hàng: MN7
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6003

Giá: 280.000 VND
Mã hàng: MN8
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6006 (Hoa Kỳ)

Giá: 390.000 VND
Mã hàng: MN9
Chi tiết »

Mặt nạ trùm hàn NP-901

Giá: 950.000 VND
Mã hàng: MN09
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6001(Hoa Kỳ)

Giá: 150.000 VND
Mã hàng: MN10
Chi tiết »

Mặt nạ hàn cầm tay Đài Loan

Giá: 56.000 VND
Mã hàng: MN11
Chi tiết »

Mặt nạ hàn trùm đầu

Giá: 1.350.000 VND
Mã hàng: MN15
Chi tiết »

Bình khí thở Honeywell- Hoa Kỳ

Giá: 42.000.000 VND
Mã hàng: MN19
Chi tiết »

Bình thở SCBA-EU

Giá: 47.000.000 VND
Mã hàng: MN20
Chi tiết »

Mặt nạ trùm phun cát

Giá: 1.450.000 VND
Mã hàng: MN28
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top