Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Thủy

Hotline:
0936506168
Email :
baohonp@gmail.com

Sản phẩm

Mũ xưởng làm dây chuyền

Giá: 30.000 VND
Mã hàng: MK03
Chi tiết »

Mũ lưới trai các màu

Giá: 30.000 VND
Mã hàng: MLT02
Chi tiết »

Mặt nạ hàn cầm tay Đài Loan

Giá: 53.000 VND
Mã hàng: MN11
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6001(Hoa Kỳ)

Giá: 150.000 VND
Mã hàng: MN10
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6006 (Hoa Kỳ)

Giá: 390.000 VND
Mã hàng: MN9
Chi tiết »

Phin lọc 3M-6003

Giá: 280.000 VND
Mã hàng: MN8
Chi tiết »

Mặt nạ toàn mặt 3M-6800 (Hoa Kỳ)

Giá: 2.870.000 VND
Mã hàng: MN7
Chi tiết »

Bán mặt nạ phòng độc 3M-7500

Giá: 490.000 VND
Mã hàng: MN6
Chi tiết »

Phin lọc RC203 (Đài Loan)

Giá: 15.000 VND
Mã hàng: MN4
Chi tiết »

Mặt nạ 02 phin NP306 (Đài Loan)

Giá: 79.000 VND
Mã hàng: MN3
Chi tiết »

Mặt nạ 01 phin NP305(Đài Loan)

Giá: 59.000 VND
Mã hàng: MN2
Chi tiết »

Mặt nạ 01 phin SP52 (Đài Loan)

Giá: 59.000 VND
Mã hàng: MN1
Chi tiết »

Kính trắng Đài Loan EV-105B

Giá: 26.000 VND
Mã hàng: K16
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT5 (khí CO2)

Giá: 640.000 VND
Mã hàng: BCH08
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT3 (khí CO2)

Giá: 375.000 VND
Mã hàng: BCH07
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFTZ35 (Bột BC)

Giá: 1.750.000 VND
Mã hàng: BCH06
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL8 (Bột ABC)

Giá: 295.000 VND
Mã hàng: BCH05
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ8 (Bột BC)

Giá: 275.000 VND
Mã hàng: BCH04
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL4(Bột ABC)

Giá: 185.000 VND
Mã hàng: BCH03
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ4 (Bột BC)

Giá: 175.000 VND
Mã hàng: BCH02
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ2

Giá: 160.000 VND
Mã hàng: BCH01
Chi tiết »

Mũ tai bèo

Giá: 45.000 VND
Mã hàng: MK02
Chi tiết »

Mũ cối quân đội

Giá: 50.000 VND
Mã hàng: MK01
Chi tiết »

Mũ lưới trai xanh công nhân

Giá: 25.000 VND
Mã hàng: MLT01
Chi tiết »

Mũ keppi bảo vệ có sao cành tùng

Giá: 54.000 VND
Mã hàng: MBV01
Chi tiết »
Hotline: 0975.62.1114 Top