Tạp dề chịu hóa chất Microgard

  • Tạp dề chịu hóa chất Microgard
Tạp dề chịu hóa chất Microgard
Mã hàng: QAHC09
Giá: 190.000 VND

Tạp dề gồm 3 lớp: External film barrier layer, Nonwoven inner layer, Core hight barrier film layerLượt xem: 139

Sản phẩm cùng loại

Quần áo cho phòng phun sơn Honeywell

Giá: 150.000 VND
Mã hàng: QAHC08

Bộ quần áo chịu hóa chất Microchem 4000

Giá: 1.050.000 VND
Mã hàng: QAHC07

Bộ quần áo chịu hóa chất Microchem 3000

Giá: 480.000 VND
Mã hàng: QAHC06
Hotline: 0973.78.1114 Top