Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0865839724
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Thảo

Hotline:
0865839734
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Thiết bị an toàn điện

Bút thử điện cao áp Salisbury-USA

Giá: 28.000.000 VND
Mã hàng: AT05
Chi tiết »

Sào cách điện 220kV- Hasting(Hoa Kỳ)

Giá: 8.400.000 VND
Mã hàng: AT46
Chi tiết »

Sào cách điện 35kV Tuf-pole (Hoa Kỳ)

Giá: 5.500.000 VND
Mã hàng: AT36
Chi tiết »

Sào cách điện 110kV Tuf-pole (Hoa Kỳ)

Giá: 5.900.000 VND
Mã hàng: AT361
Chi tiết »

Sào cách điện 220kV Tuf-pole (Hoa Kỳ)

Giá: 6.300.000 VND
Mã hàng: AT362
Chi tiết »

Sào cách điện 35kV- Vicadi

Giá: 1.800.000 VND
Mã hàng: AT39
Chi tiết »

Sào cách điện 110kV- Vicadi

Giá: 2.100.000 VND
Mã hàng: AT40
Chi tiết »

Ủng cách điện 7kV Yotsugi-Japan

Giá: 3.200.000 VND
Mã hàng: AT03
Chi tiết »

Giày cách điện 17kV- Jogger Pluto

Giá: 1.350.000 VND
Mã hàng: AT72
Chi tiết »

Găng tay cách điện Vicadi 26.5kV

Giá: 550.000 VND
Mã hàng: AT19
Chi tiết »

Găng tay cách điện 24kV- Vicadi

Giá: 570.000 VND
Mã hàng: AT38
Chi tiết »

Ủng cách điện 26.5kV Yotsugi- Japan

Giá: 4.400.000 VND
Mã hàng: AT04
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top