Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh
Hotline: 0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam
Hotline: 0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền
Hotline: 0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến
Hotline: 0865839724
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Tuyết
Hotline: 0865839734
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà
Hotline: 0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Thiết bị an toàn điện

Bút thử điện cao áp Salisbury-USA

Giá: 28.000.000 VND
Mã hàng: AT05
Chi tiết »

Sào cách điện 220kV- Hasting(Hoa Kỳ)

Giá: 9.400.000 VND
Mã hàng: AT46
Chi tiết »

Sào cách điện 35kV Tuf-pole (Hoa Kỳ)

Giá: 5.600.000 VND
Mã hàng: AT36
Chi tiết »

Sào cách điện 110kV Tuf-pole (Hoa Kỳ)

Giá: 6.000.000 VND
Mã hàng: AT361
Chi tiết »

Sào cách điện 220kV Tuf-pole (Hoa Kỳ)

Giá: 6.400.000 VND
Mã hàng: AT362
Chi tiết »

Sào cách điện 35kV- Vicadi

Giá: 1.800.000 VND
Mã hàng: AT39
Chi tiết »

Sào cách điện 110kV- Vicadi

Giá: 2.100.000 VND
Mã hàng: AT40
Chi tiết »

Ủng cách điện 7kV Yotsugi-Japan

Giá: 3.200.000 VND
Mã hàng: AT03
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top