Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0976224194
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Hoa

Hotline:
01697074636
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Trang thiết bị PCCC

Bình chữa cháy MFZ2

Giá: 160.000 VND
Mã hàng: BCH01
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ4 (Bột BC)

Giá: 175.000 VND
Mã hàng: BCH02
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL4(Bột ABC)

Giá: 185.000 VND
Mã hàng: BCH03
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ8 (Bột BC)

Giá: 275.000 VND
Mã hàng: BCH04
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL8 (Bột ABC)

Giá: 295.000 VND
Mã hàng: BCH05
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFTZ35 (Bột BC)

Giá: 1.750.000 VND
Mã hàng: BCH06
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT3 (khí CO2)

Giá: 375.000 VND
Mã hàng: BCH07
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT5 (khí CO2)

Giá: 640.000 VND
Mã hàng: BCH08
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT24 (khí CO2)

Giá: 5.400.000 VND
Mã hàng: BCH09
Chi tiết »

Nội quy chữa cháy

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH10
Chi tiết »

Tiêu lệnh chữa cháy

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH11
Chi tiết »

Biển cấm lửa, cấm hút thuốc

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH12
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top