Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0865839724
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Thảo

Hotline:
0865839734
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Trang thiết bị PCCC

Bình chữa cháy MFZ2

Giá: 160.000 VND
Mã hàng: BCH01
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ4 (Bột BC)

Giá: 180.000 VND
Mã hàng: BCH02
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL4(Bột ABC)

Giá: 195.000 VND
Mã hàng: BCH03
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ8 (Bột BC)

Giá: 275.000 VND
Mã hàng: BCH04
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL8 (Bột ABC)

Giá: 300.000 VND
Mã hàng: BCH05
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFTZ35 (Bột BC)

Giá: 1.750.000 VND
Mã hàng: BCH06
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT3 (khí CO2)

Giá: 375.000 VND
Mã hàng: BCH07
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT5 (khí CO2)

Giá: 640.000 VND
Mã hàng: BCH08
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT24 (khí CO2)

Giá: 5.400.000 VND
Mã hàng: BCH09
Chi tiết »

Nội quy chữa cháy

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH10
Chi tiết »

Tiêu lệnh chữa cháy

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH11
Chi tiết »

Biển cấm lửa, cấm hút thuốc

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH12
Chi tiết »

Đèn EXIT 01 mặt

Giá: 110.000 VND
Mã hàng: BCH17
Chi tiết »

Đèn EXIT 02 mặt

Giá: 170.000 VND
Mã hàng: BCH18
Chi tiết »

Đèn báo sự cố Trung Quốc

Giá: 180.000 VND
Mã hàng: BCH19
Chi tiết »

Vòi chữa cháy D50-20m

Giá: 350.000 VND
Mã hàng: BCH20
Chi tiết »

Vòi chữa cháy D50-30m

Giá: 460.000 VND
Mã hàng: BCH21
Chi tiết »

Vòi chữa cháy D65-20m

Giá: 410.000 VND
Mã hàng: BCH22
Chi tiết »

Vòi chữa cháy D65-30m

Giá: 550.000 VND
Mã hàng: BCH23
Chi tiết »

Lăng phun chữa cháy D50

Giá: 110.000 VND
Mã hàng: BCH24
Chi tiết »

Lăng phun chữa cháy D65

Giá: 130.000 VND
Mã hàng: BCH25
Chi tiết »

Khớp nối cứu hỏa ngàm ngoài D50

Giá: 110.000 VND
Mã hàng: BCH26
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top