Trang thiết bị PCCC

Bình chữa cháy MFZ2

Giá: 130.000 VND
Mã hàng: BCH01
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ4 (Bột BC)

Giá: 160.000 VND
Mã hàng: BCH02
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL4(Bột ABC)

Giá: 175.000 VND
Mã hàng: BCH03
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZ8 (Bột BC)

Giá: 260.000 VND
Mã hàng: BCH04
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFZL8 (Bột ABC)

Giá: 275.000 VND
Mã hàng: BCH05
Chi tiết »

Bình chữa cháy MFTZ35 (Bột BC)

Giá: 1.750.000 VND
Mã hàng: BCH06
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT3 (khí CO2)

Giá: 365.000 VND
Mã hàng: BCH07
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT5 (khí CO2)

Giá: 570.000 VND
Mã hàng: BCH08
Chi tiết »

Bình chữa cháy MT24 (khí CO2)

Giá: 4.900.000 VND
Mã hàng: BCH09
Chi tiết »

Nội quy chữa cháy

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH10
Chi tiết »

Tiêu lệnh chữa cháy

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH11
Chi tiết »

Biển cấm lửa, cấm hút thuốc

Giá: 20.000 VND
Mã hàng: BCH12
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114 Top