Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh

Hotline:
0973781114
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam

Hotline:
0975621114
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền

Hotline:
0912866019
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến

Hotline:
0976224194
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Hoa

Hotline:
01697074636
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hà

Hotline:
0912242593
Email :
baohonp@gmail.com

Ủng bảo hộ lao động

Ủng cao su đen nam Thùy Dương

Giá: 69.000 VND
Mã hàng: UBH 01
Chi tiết »

Ủng cao su mũi sắt Thùy Dương

Giá: 195.000 VND
Mã hàng: UBH 02
Chi tiết »

Cao cao su đen Hoa San

Giá: 54.000 VND
Mã hàng: UBH 03
Chi tiết »

Ủng cao su trắng Hoa San

Giá: 90.000 VND
Mã hàng: UBH 04
Chi tiết »

Ủng cao su trắng Thùy Dương

Giá: 100.000 VND
Mã hàng: UBH 05
Chi tiết »

Ủng cao su đen Quân Mã

Giá: 57.000 VND
Mã hàng: UBH 06
Chi tiết »

Ủng cách điện Yotsugi- Nhật Bản

Giá: 3.900.000 VND
Mã hàng: UBH 08
Chi tiết »

Ủng cao su Jogger

Giá: 720.000 VND
Mã hàng: UBH 09
Chi tiết »

Ủng cao su Dragon 4NR

Giá: 470.000 VND
Mã hàng: UBH 10
Chi tiết »

Ủng cao su xanh, đế vàng Hoa San

Giá: 75.000 VND
Mã hàng: UBH 11
Chi tiết »

Quần lội ruộng 02 lớp- Hoa San

Giá: 105.000 VND
Mã hàng: UBH 17
Chi tiết »

Ủng yếm (quần yếm)- Hoa San

Giá: 290.000 VND
Mã hàng: UBH 18
Chi tiết »

Ủng cao su Ecosafe

Giá: Liên hệ
Mã hàng: UBH 07
Chi tiết »

Ủng cao su đen nữ Thùy Dương

Giá: 65.000 VND
Mã hàng: UBH 21
Chi tiết »

Ủng cao su chịu axit Thùy Dương

Giá: 180.000 VND
Mã hàng: UBH 22
Chi tiết »

Ủng cứu hỏa chịu nhiệt

Giá: 530.000 VND
Mã hàng: UBH 27
Chi tiết »

Ủng cao su nam thấp cổ Hoa San

Giá: 50.000 VND
Mã hàng: UBH 28
Chi tiết »

Ủng cao su thấp cổ nữ Hoa San

Giá: 48.000 VND
Mã hàng: UBH 29
Chi tiết »
Hotline: 0973.78.1114; 0975.62.1114 Top