Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh
Hotline: 0385 773 218
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam
Hotline: 0975 621 114
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Giang
Hotline: 0365 897 064
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến
Hotline: 0865 839 724
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Nguyệt
Hotline: 0865 839 734
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền
Hotline: 0912 866 019
Email :
baohonp@gmail.com

Giày, Ủng Bảo hộ lao động

Ủng cao su nam thấp cổ Hoa San

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: UBH 28
Chi tiết »

Ủng cao su thấp cổ nữ Hoa San

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: UBH 29
Chi tiết »

Giày bảo hộ Simon TS 5511Black

Giá: 750.000 VND
Mã hàng: GD86
Chi tiết »

Ủng thấp cổ mũi sắt King

Giá: 950.000 VND
Mã hàng: UBH30
Chi tiết »

Giày bảo hộ Simon TS3011R Black

Giá: 800.000 VND
Mã hàng: GD87
Chi tiết »

Giày bảo hộ Simon TS7011Black

Giá: 990.000 VND
Mã hàng: GD88
Chi tiết »

Ủng thấp cổ nữ màu nâu Hoa San

Giá: 70.000 VND
Mã hàng: UBH 31
Chi tiết »

Giày bảo hộ mũi sắt Dragon 1NR

Giá: 370.000 VND
Mã hàng: GD32
Chi tiết »

Ủng rằn ri đế vàng Hoa San

Giá: 100.000 VND
Mã hàng: UBH 32
Chi tiết »

Giày bảo hộ Simon TS 311EST

Giá: 680.000 VND
Mã hàng: GD108
Chi tiết »

Giày bảo hộ mũi sắt Dragon 1S

Giá: 390.000 VND
Mã hàng: GD33
Chi tiết »

Ủng rằn ri đế trắng Hoa San

Giá: 90.000 VND
Mã hàng: UBH 33
Chi tiết »

Giày mũi sắt cao cổ Dragon 3B

Giá: 390.000 VND
Mã hàng: GD34
Chi tiết »

Ủng mũi sắt Sami màu đen

Giá: 500.000 VND
Mã hàng: UBH 34
Chi tiết »

Ủng mũi sắt Sami màu nâu

Giá: 500.000 VND
Mã hàng: UBH 35
Chi tiết »

Giày ủng Dragon-4NR

Giá: 490.000 VND
Mã hàng: GD 38
Chi tiết »

Bo chân vải

Giá: 10.000 VND
Mã hàng: GDK01
Chi tiết »

Giày Jogger nữ thấp cổ

Giá: 580.000 VND
Mã hàng: GD20
Chi tiết »

Giày mũi sắt chịu dầu NTT D-01

Giá: 200.000 VND
Mã hàng: GD60
Chi tiết »

Giày mũi sắt chịu dầu NTT P-03

Giá: 120.000 VND
Mã hàng: GD61
Chi tiết »

Giày mũi sắt D&D 07818- Singapore

Giá: 620.000 VND
Mã hàng: GD48
Chi tiết »

Giày mũi sắt đế kếp NTT P-05

Giá: 150.000 VND
Mã hàng: GD62
Chi tiết »

Giày mũi sắt D&D 08818- Singapore

Giá: 670.000 VND
Mã hàng: GD46
Chi tiết »
Hotline: 0975.62.1114 Top