Hỗ trợ khách hàng

Mrs Thanh
Hotline: 0385 773 218
Email :
baohonp@gmail.com

Mr Hoàng Nam
Hotline: 0975 621 114
Email :
baohonp@gmail.com

Ms Giang
Hotline: 0365 897 064
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Yến
Hotline: 0865 839 724
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Nguyệt
Hotline: 0865 839 734
Email :
baohonp@gmail.com

Mrs Huyền
Hotline: 0912 866 019
Email :
baohonp@gmail.com

Thùng rác công nghiệp

Thùng rác nhựa 30 lít

Giá: 180.000 VND
Mã hàng: TR01
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 45 lít

Giá: 240.000 VND
Mã hàng: TR02
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 2 ngăn 40 lít

Giá: 440.000 VND
Mã hàng: TR15
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 60 lít

Giá: 270.000 VND
Mã hàng: TR03
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 90 lít

Giá: 570.000 VND
Mã hàng: TR04
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 120 lít

Giá: 650.000 VND
Mã hàng: TR05
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 240 lít

Giá: 800.000 VND
Mã hàng: TR13
Chi tiết »

Thùng rác nhựa 660 lít

Giá: 3.800.000 VND
Mã hàng: TR14
Chi tiết »

Thùng rác inox tròn 30 lít

Giá: 1.200.000 VND
Mã hàng: TR06
Chi tiết »

Thùng rác inox vuông 35 lít

Giá: 1.200.000 VND
Mã hàng: TR08
Chi tiết »

Thùng rác inox vuông 45 lít

Giá: 1.500.000 VND
Mã hàng: TR09
Chi tiết »

Thùng rác inox tròn 80 lít

Giá: 1.700.000 VND
Mã hàng: TR07
Chi tiết »

Thùng rác composite loại 240 lít

Giá: 2.600.000 VND
Mã hàng: TR11
Chi tiết »

Thùng rác composite loại 660 lít

Giá: 6.000.000 VND
Mã hàng: TR12
Chi tiết »
Hotline: 0385.773.218; 0975.62.1114 Top